Algoritmus-To-Jest-Nauka-Liczby-Polska-Rzecza-Wydana 17,36 EUR*